Välkommen att läsa ordförande brevet till medlemmar 2018 här…