1.Lars Göran Pedersen
2.Ingvar Hansson
3.Cathrine Erikssson
4.Kenneth Hedman
5.Ingalill Wilhelmsson

 

Observera att det var del rapporterat på plats 1 & 2 som nu är korrigerat och korrekt enligt ovan. 5/7-18