Förtroendevalda

Joakim Hugosson
T.F Ordförande i Äppelgårdens GK
joakim.hugosson@appelgarden.se
Ing-Gret Persson
Ordf. Damkommittén
inggretpersson.25@gmail.com
Carl-Gustav Hermansson
Ordf. Seniorkommittén
karl-gustaf.h@telia.com
Ingvar Hansson
Ordf. tävlings-kommittén
berit.x.hansson@telia.com
Per Hansson
Ordf. Juniorkommittén
Lars-Erik Persson
Ordf. Bankommittén
473616@gmail.com