Christer Sahlin
Ordförande i Äppelgårdens GK, Hcp kommitén
christer.sahlin@telia.com
Malin Ivarsson
Ledamot styrelsen
malin@appelgarden.se
Nils Stenson
Ledamot / Ordf.seniorkomm. / Bankomm.
stenson31@tele2.se
Kent Skogsborn
Ordf Tävlingskomm/ Ledamot styrelsen
kent.skogsborn@gmail.com
Willy Ström
Seniorkomm.
willystrom39@gmail.com
Hans Ravald
Seniorkomm / Suppleant styrelsen
hans@ravald.com
Ingvar Hansson
Tävlingskomm.
berit.x.hansson@telia.com
Lennart Ibsonius
Ordf. Bankomm. / Adj Ledamot styrelsen.
lennart.ibsonius@gmail.com
Carl Gustav Hermansson
Tävlingskommitén